خبرهای سایت

تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 26 دی 1394، 3:08 عصر
 

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری می رساند زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 تا 6/11/94 تمدید شده است .