خبرهای سایت

اولویت در انتخاب درس سمینار در کارآفرینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اولویت در انتخاب درس سمینار در کارآفرینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 26 دی 1394، 1:00 عصر
 

به اطلاع می رساند انتحاب درس سمینار در کارآفرینی دکتر عزیزی اولویت با دانشجویان گروه توسعه کارآفرینی