خبرهای سایت

تغییر ایجاد شده در برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 95- 94 و دریافت نسخه جدید برنامه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر ایجاد شده در برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 95- 94 و دریافت نسخه جدید برنامه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 23 دی 1394، 12:27 عصر
 

1- کد ارائه 3 درس طراحی و تدوین طرح کسب و کار حذف شده است.

2- شماره درس ترویج کارآفرینی 6601254 می باشد.

3- کد ارائه درس تئوریهای کارآفرینی دکتر سخدری شنبه ها ساعت 12-10 ( 8) می باشد.

5- درس توسعه محصول دکتر میگون پوری دوشنبه ها ساعت 12-10 ارائه می گردد.

4- کد ارائه درس کسب و کار الکترونیک ( دکترزارعی ) 2 می باشد.