خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان دکتری ورودی 94

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان دکتری ورودی 94
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 22 دی 1394، 11:58 صبح
 

به اطلاع دانشجویان ورودی 94 مقطع دکتری می رساند فرم پیشنهاد اولیه عنوان رساله دکتری را تا 30/11/94 تکمیل و با تایید استاد راهنما به گروه آموزشی تحویل نمایند.