خبرهای سایت

تمدید سنوات نیمسال ششم (کارشناسی ارشد)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید سنوات نیمسال ششم (کارشناسی ارشد)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 22 دی 1394، 11:56 صبح
 

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 92 که پروپوزال خود را تصویب نموده اند می رساند درخواست تمدید سنوات نیمسال ششم صرفا با ارائه مدارک و مستندات در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکده قابل بررسی می باشد.