خبرهای سایت

"دوره تكميلي راه اندازي كسب و كار اينترنتي"

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
"دوره تكميلي راه اندازي كسب و كار اينترنتي"
 

"دوره تكميلي راه اندازي كسب و كار اينترنتي"

مدرس كارگاه: جناب آقاي محسن ارژنگ

كارآفرين حوزه كسب و كار اينترنتي

مبنكر دوره راه اندازي كسب و كار اينترنتي

زمان: 5، 12، 19 و 26 بهمن ماه از ساعت 17 الي 19

مكان: آمفي تئاتر دانشكده

هزينه ثبت نام: 000/000/2  ريال با 50% تخفيف براي دانشجويان دانشگاه تهران

 نحوه ثبت نام: واريز هزينه ثبت نام به شماره حساب 5225403533 به نام دانشكده كارآفريني  دانشگاه تهران به شماره شناسه 1119و  ارسال تصوير فيش واريزي  به نشاني ايميل re_entrepreneurship@ent.ut.ac.ir

شماره تماس:88225004

درپایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره داده خواهد شد.