خبرهای سایت

فرم جدید عنوان پایان نامه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فرم جدید عنوان پایان نامه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 20 دی 1394، 2:53 عصر
 

به اطلاع می رساند فرم جدید پیشنهاد عنوان پایان نامه بر روی سامانه مدیریت آموزشی دانشکده (LMS) قرار گرفته است. خواهشمند است در فرم جدید پیشنهادی، عنوان پایان نامه را تکمیل و تحویل گروه آموزشی داده شود.