خبرهای سایت

عدم تشکیل کلاسهای آقاي دکتر زعفریان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم تشکیل کلاسهای آقاي دکتر زعفریان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 6 آبان 1393، 11:32 صبح
 

به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای دکتر زعفریان روز سه شنبه مورخ6/8/93 برگزار نمی گردد.