خبرهای سایت

عدم تشکیل کلاسهای آقاي دکتر زعفریان

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم تشکیل کلاسهای آقاي دکتر زعفریان
 

به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای دکتر زعفریان روز سه شنبه مورخ6/8/93 برگزار نمی گردد.