اخبار و اطلاعیه های پایان نامه - مقطع ارشد

مراحل تصویب عنوان پایان نامه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مراحل تصویب عنوان پایان نامه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 8:42 صبح
 

1- ارائه عنوان پایان نامه توسط دانشجو به همراه امضاء خود دانشجو و امضاء استاد راهنما، استاد مشاور و معرفی استاد مشاور تحقیق (آقای دکتر حسینی یا آقای دکتر داوری) با ذکر شماره تلفن و ایمیل خود در فرم عنوان به کارشناس گروه ها (خانم عدالت یار) حداکثر یک روز قبل از جلسه گروه مربوطه 

2- طرح عنوان پایان نامه در گروه و ارسال نتیجه از طریق ایمیل به دانشجو توسط کارشناس گروه (در صورت عدم دریافت ایمیل بعد از جلسه گروه تا دو روز بعد، دانشجو با شماره تلفن 88225036- 88225018 داخلی کارشناس گروه ها تماس یا حضورا مراجعه و یا از طریق پست الکترونیک education_ent@ut.ac.ir پیگیری نماید) در صورتیکه عنوان اصلاح داشته باشد دانشجو باید اصلاحات مورد نظر را اعمال نموده و مجددا عنوان خود را به کارشناس گروه تحویل دهد که پس از تأیید در گروه آموزشی، عنوان در جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مطرح خواهد شد، برای اطلاع از نتیجه جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی به خانم دانسفهانی(کارشناس مجازی و پایان نامه ها) مراجعه و یا با شماره تلفن 88225036- 88225018 داخلی کارشناس مجازی و پایان نامه ها تماس حاصل نماید. 

مراحل تصویب پروپوزال

1. ارسال پروپوزال (حاوی فایل word پروپوزال و پاورپوینت ارائه و مقالات کلیدی) با تأیید استاد راهنما و استاد مشاور و استاد مشاور روش تحقیق از طریق سیستم الکترونیکی پایان نامه ها جهت طرح در جلسه گروه به کارشناس گروه های آموزشی

2. ارائه پروپوزال در گروه توسط دانشجو:

2.1. در صورت تأیید بدون اصلاح، ارسال به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2.2. در صورت تأیید با انجام اصلاح، انجام اصلاحات توسط دانشجو و ارسال پروپوزال اصلاح شده با تأیید استاد راهنما جهت طرح مجدد در گروه (درصورت عدم دریافت اصلاحات از طریق ایمیل یا سیستم پایان نامه ها بعد از جلسه گروه تا دو روز بعد، دانشجو با شماره تلفن 88225036- 88225018 داخلی کارشناس گروه ها تماس یا حضورا مراجعه و یا از طریق پست الکترونیک education_ent@ut.ac.ir پیگیری نماید)

2.3. در صورت عدم تأیید پروپوزال، انجام اصلاحات توسط دانشجو و ارسال پروپوزال با تأیید استاد راهنما جهت طرح مجدد در گروه

3- پس از تصویب نهایی پروپوزال در گروه آموزشی، پروپوزال در جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مطرح خواهد شد که دانشجو باید برای اطلاع از نتیجه جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی به خانم دانسفهانی(کارشناس مجازی و پایان نامه ها) مراجعه و یا با شماره تلفن 88225036- 88225018 داخلی کارشناس مجازی و پایان نامه ها تماس حاصل نماید. 

3. پس از تصویب نهایی پروپوزال در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشجو موظف است فرم گزارش ماهیانه پایان نامه خود را که به تأیید استاد راهنما و مشاور رسیده است از طریق سیستم ارسال نماید (براساس تاریخ تصویب در جلسه شورا) در صورت عدم ارسال به موقع گزارش های ماهانه از نمره نهایی پایان نامه کسر می گردد.