**توجه**

جهت دسترسی به اطلاعات درج شده در منوی بالا نیاز به استفاده از شناسه کاربری نمی باشد.

*برای آشنایی با برنامه فرعی(کهاد)کارآفرینی و ثبت نام کلیک نمایید.*

خبرهای سایت

عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شرايط پذيرش مقطع دكتري با سهميه جايزه شهيد احدي
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 16 فروردین 1399، 12:41 عصر
 

نحوه ی شرايط پذيرش مقطع دكتري با سهميه جايزه شهيد احدي در فايل پيوست شرح داده شده است. متقاضيان واجد شرايط، فرم تكميل شده و مدارك خود را تا ۵ ارديبهشت ماه از طريق آدرس الكترونيكي education_ent@ut.ac.ir به آموزش دانشكده ارائه فرمايند. تماس با سركار خانم قاضي نسب _با شماره تلفن ۸۸۲۲۵۰۱۸ يا ۳۶ داخلي ۲) جهت اطمينان از دريافت مدارك ضروري است.

عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ارائه بورس تحصيلي كوتاه مدت از سوي دولت اسلواكي
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 16 فروردین 1399، 12:36 عصر