**توجه**

جهت دسترسی به اطلاعات درج شده در منوی بالا نیاز به استفاده از شناسه کاربری نمی باشد.

*برای آشنایی با برنامه فرعی(کهاد)کارآفرینی و ثبت نام کلیک نمایید.*

خبرهای سایت

عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری از طریق سهمیه جایزه شهید احدی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 24 آذر 1397، 11:29 صبح
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مشاهده نمایید.