**توجه**

جهت دسترسی به اطلاعات درج شده در منوی بالا نیاز به استفاده از شناسه کاربری نمی باشد.

*برای آشنایی با برنامه فرعی(کهاد)کارآفرینی و ثبت نام کلیک نمایید.*

خبرهای سایت

Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پذيرش بدون آزمون دانشگاه لرستان
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را دریافت نمایید

Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
درخواست مجوز حضور دانشجویان در دانشگاه جهت انجام فعالیتهای پژوهشی پایان نامه/رساله
 

با عنايت به ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا و در راستاي سياستهاي دانشگاه به منظور سامانه سپاري امور و استفاده بهينه از خدمات الكترونيك در جهت تسهيل، تسريع امور و عدم مراجعه حضوري دانشجويان، اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه با همكاري مركز فناوري اطلاعات و فضاي مجازي، به منظور مساعدت و همكاري ...

Read the rest of this topic
(159 words)